Skip to main content

Privacy

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens.

Jouw persoons- en medische gegevens slaan wij digitaal op

Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.

 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.

 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om die gegevens aan te passen.

 • Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief.

 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.

 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.